Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Panda Medya ile diğer taraftan ………………………………………………………………………………………. ………………………………………

adresinde mukim ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..

(Kısaca MÜSTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Web Tasarım Projesinin Panda Medya tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜSTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.3 MÜSTERİ. Panda Medya tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının …………………………………..’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜSTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Panda Medya  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

Madde 4 – Panda Medya’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Panda Medya, MÜŞTERİ ’in tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 Panda Medya, MÜSTERİ ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 Panda Medya ,MÜSTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 Panda Medya ,MÜSTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 Panda Medya ,MÜSTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği video,resim ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

 

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi  1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli Panda Medya  tarafından ……… TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.4 Hizmet bedeli’nin tamamı veya 30% işe başlanmadan önce MÜSTERİ tarafından Para Makbuzu Karşılığı Panda Medya ‘e ödenecektir.

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Panda Medya taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İs bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme …../……/……. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]