İlk Resmi Web Sayfası

İlk Resmi Web Sayfası

Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği dünyamızda hemen hemen her alanda kısa ve uzun zamanlı değişim ve gelişimler görülmektedir. Sektörel faaliyetleri içerisinde ticaret, tanıtım, pazarlama, satış gibi alanlar teknolojik gelişmelerden kaçınılmaz bir şekilde etkilenir. Bir ürünün ortaya çıkarılması, tanıtımı, sunumu, müşteriye ulaştırılması gibi faaliyetlerde teknoloji kullanımının oldukça olumlu çıktıları olur.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli ürünü şüphesiz internettir. İnternet günümüzde ticaret, sanayi, sağlık, ulaşım, pazarlama, tanıtım, haberleşme, eğitim, iletişim başta olmak üzere insanla ilgili her alanda kullanılır. Günümüzde internet ortamında saydığımız alanlarla ilgili tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılı ve görsel içerikli sayfalar hazırlanır. Hazırlanan bu sayfalar web sayfaları denilir. Bu sayesinde hedef kitleye her an ulaşılabilir ve ihtiyaçları karşılanabilir. Bu sayede sunulan hizmet ya da ürün kesintisiz bir şekilde ulaştırılır.

 Dünyadaki İlk Resmi İnternet Sayfası

Resim anlamda ilk sayfa 20 Aralık 1990’da kurulur. Sayfanın kurulumu bilgisayar profesörü olan Tim Berners Lee tarafından gerçekleşir. Dünya üzerinde kurulan ilk resmi internet sayfasının adresi http://info.cern.ch olarak belirlenir.

 Dünyadaki İlk Resmi İnternet Sayfası Ne Amaçla Kuruldu?

Profesör Tim Berners Lee yaptığı bu çalışma ile dünyadaki üniversitelerde çalışan bilim insanlarıyla iletişime geçmek, bilimsel çalışmalar alanında bilgi paylaşımı yapmak ve yapılan çalışmaları tek bir merkezde toplamayı amaçlar. İnsanlık, internet ortamında bilgi sahibi olmayı, farklı yerlerde bulunan kişilerde iletişim kurma olanağını tim Berners Lee‘ye borçludur.

 İnternet Sayfalarının Halka Açılması

İlk zamanlar amacı sadece bilimsel çalışmaları geliştirmek üzerine kurulan internet sayfaları, daha sonra insanların kullanımına sunulur. 1991 yılının ortalarında doğru bu imkân halka açık hale geldi. Günümüzde; alışveriş, bankacılık hizmetleri, bilgiye ulaşma gibi birçok alanda kullanılan internet hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.